Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy policy van THEMAR TRUCKS NV 

Themar Trucks nv draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u akkoord met de bepalingen van onderstaande privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle communicatie en overeenkomsten met Themar Trucks nv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Themar Trucks nv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Op welke manier kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • Tijdens een bezoeksessie aan onze website, wanneer u een contactformulier invult en via cookies (lees meer over ons cookiebeheer)
 • Aan de hand van besteldocumenten wanneer u goederen bij ons koopt.

1.  WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

In het algemeen registreren wij volgende gegevens:

Algemene informatie en contactinformatie

 • Bedrijfsnaam, adres, btw-nummer
  Identificatiegegevens van een contactpersoon: naam, voornaam, taal, geslacht, postadres, leveringsadres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres
 • Gegevens die u ons vrijwillig heeft overgemaakt tijdens een contact met een van onze vertegenwoordigers
 • Informatie die wij ontvingen via communicatie per e-mail/tel.

Op geautomatiseerde wijze verzamelde informatie

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij, aan de hand van door ons geplaatste cookies, bepaalde informatie opslaan. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze cookie-verklaring

2.  VEILIGHEID

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Themar Trucks nv of die van een derde partij.  Als wij gegevens ontvangen via onze website gebruiken wij coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT sector.

3.  WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Met uw toestemming bekomen informatie

 • Om u onze nieuwsbrieven of andere promotionele e-mails te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven;
  U kunt zich op elk ogenblik kosteloos tegen dit gebruik van uw e-mailadres verzetten (uitschrijven is eenvoudig mogelijk via de toegevoegde link onderaan elke e-mail);
 • Om uw vraag te kunnen beantwoorden wanneer u ons vragen stelt via onze website

Voor de uitvoering van een overeenkomst

 • Voor de opvolging en verwerking van uw bestelling
 • Voor het algemene klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Op grond van ons gerechtvaardigd belang

Wij kunnen ook gebruikmaken van uw gegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (vb binnen een klantrelatie), met inbegrip van het gebruik voor de promotie van onze aanbiedingen via direct marketing. Hierbij waken wij er steeds over het evenwicht te bewaren tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven.

Bijvoorbeeld:

 • Om u te informeren over producten en diensten (behoudens in de gevallen waar uw expliciete toestemming vereist is, zie hoger);
 • Voor prospectiedoeleinden
 • Om analyses te kunnen maken (waaronder klantenonderzoek) om een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers zodat wij ons aanbod en diensten beter kunnen afstemmen op de behoeftes en noden van onze klanten en contacten algemeen
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn
 • Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

4.  DERDEN

gegevens worden mogelijks doorgegeven:

 • Aan onze dienstverleners, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren zoals reclame-agentschappen, IT Service providers, accountancy medewerkers, transportfirma’s die ingeschakeld worden voor de levering van de goederen etc.
 • Wanneer een bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht

5.  BEWARING

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Op basis van wetgeving kan het nodig zijn uw gegevens langer te bewaren.

6.  RECHT VAN TOEGANG, VERBETERING EN VERWIJDERING

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, verbeteren of verwijderen van de persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. U kunt ook een verzoek indienen ter wijziging van onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of bij gegevens die niet langer ter zake doen.  Gelieve hiervoor contact op te nemen via onderstaande gegevens.

7.  RECHT VAN VERZET

Iedereen heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar verwerkte gegevens voor direct marketing. Gelieve hiervoor contact op te nemen via onderstaande gegevens.

8.  VERANDERINGEN AAN DIT BELEID

Themar Trucks nv kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het raadzaam deze privacyverklaring op geregelde tijdstippen na te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op: https://themar-trucks.com/privacy-policy/

Laatste update: 04/05/2018

9.  VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

Themar Trucks nv

Peeterstraat 6

2830 Willebroek

BELGIE

Tel +32 3 866 36 63

Fax+32 3 866 24 06

Email: info@themar-trucks.com